Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek MRS, o.s. platné pro rok 2016

Na základě rozhodnutí Svazového výboru Moravského rybářského svazu, o.s. (dále jen MRS) ze dne 18.6.2015 platí pro rok 2016 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS a ceny povolenek k lovu (dále je povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).
1. členské příspěvky:
Kategorie cena v Kč
Dospělí                                 . 400,-
Mládež do 15 roků 200,-
 • Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 6, odst. 3, písm g), Stanov MRS, o.s.
2. zápisné:
Kategorie cena v Kč
dospělí a mládež 16 - 18 let  1.000,-
 
Zápisné hradí vždy:
 • Žadatel o členství - nový člen - dle § 5, odst. 6, písm. b), Stanov MRS, o.s.
 • člen, který neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 5, odst. 8, písm. c), Stanov MRS, o.s.
3. ceny povolenek pro členy (členy MRS a ČRS):
Druh povolenky MP MP republiková P republiková
Roční 950,- 3.150,- 1.000,- 3.250,-
Poloviční 500,- x 500,- x
Měsíční 650,- x 650,- x
Týdenní 400,- x 400,- x
Denní 150,- x 150,- x
Mládež 300,- x 300,- x
Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!! 
 • Místní organizace může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musí doplatit z prostředků MO.
 • Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16 - 18 let a studující do věku 26 let věku dle ročníku narození.
4. ceny povolenek pro nečleny (pro nečleny, pro členy ostatních svazů a rybářských spolků a pro cizí státní příslušníky:
Druh povolenky MP          . P          .
Roční 5.000,- 6.000,-
Měsíční 3.000,- 4.000,-
Týdenní 1.000,- 1.500,-
Denní ...400,- ...600,-
Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!
Všeobecné informace:
 • Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.
 • Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal.
 • Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.
Legenda:
 • MP - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS, o.s.
 • P - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS, o.s. 
 • MP republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS, o.s. a ČRS
 • P - republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS, o.s. a ČRS
 • k bodu 1: V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné ! Zápisné nehradí mládež do 15 let.
 • k bodu 2: MO může poskytnout žadateli slevu, rozdíl v ceně povolenky však musí doplatit z finančních prostředků MO. Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16-18 let a studující do 26 let věku dle ročníku narození.
 • Všeobecné : Žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!  Povolenka musí být označena razítkem a podpisem toho kdo povolenku vydal !!! Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv. Povolenky jsou barvy modré MP pro členy, zelené P pro členy, hnědé MP pro nečleny, fialové P pro nečleny.