CENÍKY 2024

POVOLENKY.

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku vydaného v ČR.
Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku. „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb,  pobočné spolky MRS.

 

Aktuální ceny členských příspěvků

 • Zápisné 1 000 Kč

  Hradí dospělí a mládež od 16-18 let

 • Členství dospělý 1 400 Kč

  Kategorie dospělí - všichni starší 16 let

 • Členství mládež 200 Kč

  Kategorie mládež - osoby do 15 let včetně

 • Udržovací 500 Kč

  Členství bez nároku na vydání povolenky

Aktuální ceny povolenek mimopstruhových - MP

 • Celorepubliková MP 4 500 Kč

  Jeno tato platí na všech revírech MRS a ČRS

 • Dospělý MP 1 250Kč

  Starší 18 let, kteří nejsou studenti a nejsou ZTP/P

 • Poloviční MP 700 Kč

  Studenti, ZTP/P

 • Mládež MP 400 Kč

  Mládež do 15 let včetně

 • Měsíční MP

  Zrušeno

 • Týdenní MP 500 Kč
 • Denní MP 300 Kč

Aktuální ceny povolenek pstruhových - P

 • Celorepubliková P 4 750 Kč

  Jeno tato platí na všech revírech MRS a ČRS

 • Dospělý P 1 300 Kč

  Starší 18 let, kteří nejsou studenti a nejsou ZTP/P

 • Poloviční P 800 Kč

  Studenti, ZTP/P

 • Mládež  P 400 Kč

  Mládež do 15 let včetně

 • Měsíční P

  Zrušeno

 • Týdenní P 600 Kč
 • Denní P 400 Kč

Aktuální ceny povolenek pro nečleny - MP

 • Roční MP 10 000 Kč
 • Měsíční MP

  Zrušeno

 • Týdenní MP 3 000 Kč
 • Denní MP 1 000 Kč

Aktuální ceny povolenek pro nečleny - P

 • Roční P 10 000 Kč
 • Měsíční P

  Zrušeno

 • Týdenní P 3 500 Kč
 • Denní P 1 200 Kč