Rádi bychom vám připomněli povinnost odevzdat řádně vyplněný sumář úlovků a povolenku místní organizaci, která jej vydala, v termínu do 15. ledna (včetně).
Nesplnění této povinnosti může vést k nevydání povolenky na další sezonu.
V případě, že není možné doručit vyplněný sumář osobně, je možné ho zaslat doporučeným dopisem.