• Odevzdat v termínu (do 15. ledna) řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku.
 • Předložit platný rybářský lístek a členský průkaz.
 • V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné
  • 1000,- Kč (§6 odst. 3 bod g) Stanovy MRS, z.s. Zápisné nehradí mládež do 15 let.
   Pokud žádáte výměnu legitimace, je nutné přinést 1 novou fotografii, také pokud nemáte místo na vlepení nové příspěvkové známky.
 • Při výdeji povolenek nebudou přijímány úhrady v hotovosti!
 • Úhrada musí být provedena složenkou, nebo převodem na účet:

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s. POBOČNÝ SPOLEK CHROPYNĚ

č.ú: 1481926369/0800 a variabilní symbol (je to poslední trojčíslí evidenčního čísla na průkazce člena)

 • K výdeji povolenky je třeba donést, ústřižek složenky (nebo doklad o zaplacení), platný rybářský lístek, členskou legitimaci.
 • V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1300,-Kč.

Úřední hodiny:

 

prosinec 2022

17.12 a 28.12.2022

od 13:00 do 17:00 hod.

leden 2023

ve středu 4.1 a 18.1.2023

od 16:00 do 18:00 hod.

 

v sobotu 7.1, 14.1. a 28.1.2023

od 10:00 do 12:00 hod.

únor 2023

ve středu 8.2.2023

od 16:00 do 18:00 hod.

 

v sobotu 18.2.2023

od 10:00 do 12:00 hod.

březen 2023

ve středu 1.3.2023

od 16:00 do 18:00 hod.

 

v sobotu 11.3. a 25.3.2023

od 10:00 do 12:00 hod.

duben 2023

ve středu 19.4.2023

od 16:00 do 18:00 hod.

 

v sobotu 8.4 a 29.4.2023

od 10:00 do 12:00 hod.

 

 

Ceny příspěvků a povolenek v roce2023: 

věková kategorie

členství

povolenka MP

republiková

dospělí

1300,-

1100,-

4150,-

mládež 16 - 18 let

1300,-

500,-

 

mládež do 15 let

200,-

300,-

 

udržovací příspěvky

500,-

 

Cena republikové MP povolenky na rok 2023 je 4150,- Kč. Tato povolenka platí na revírech Moravského rybářského svazu, z.s. a na všech revírech Českého rybářského svazu. Cena je pro všechny věkové kategorie stejná (4150,-Kč).

Pokud nebudete chtít v tomto roce vystavit povolenku, plaťte jen udržovací příspěvek 500,-Kč.

Držitelé ZTP a studující do věku 26 let mají povolenky jako mládež 16 - 18 let (500,-). Bez předložení platného průkazu ZTP nebo dokladu o studiu vám povolenka nebude vydána.

Vlastníte-li průkaz ZTP, platíte plné členství, tj. 1300,- Kč.

Pokud si nebudete jisti výši poplatku, můžete se obrátit na výdejce povolenek tel.: 732 139 248, email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo hospodáře tel.: 725 769 797, email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě, že budete platit převodem z účtu, vyžádejte si doklad o provedení platby a předložte jej u výdeje povolenky.

 

Pokud takovou platbu provedete a nebudete mít doklad o zaplacení, bude Vám povolenka vydána až po kontrole z výpisu účtu PS Chropyně.