Pozvánka na výroční členskou schůzi

MRS z.s., PS Chropyně 20.3.2022 v Záříčí

Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Chropyně zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18246, se sídlem Chropyně, Haltýře 145, IČ: 00547981 (dále jen „pobočný spolek“), zveřejňuje dnem 02.03.2022 na webových stránkách pobočného spolku a vývěskách návrh programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku sestavený výborem pobočného spolku.

Návrh programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku:

 1. Zahájení
 2. Volba komisí
 3. Přednesení zpráv o činnosti a hospodaření za kalendářní rok 2020-2021
 4. Schválení plánu hospodářské činnosti na kalendářní rok 2022
 5. Zpráva KRK.
 6. Zpráva volební komise.
 7. Volba nového výboru.
 8. Přestávka
 9. Schválení usnesení
 10.  Diskuze
 11.  Zpráva komise, schválení rozpočtu a usnesení.
 12.  Závěr

Členové pobočného spolku mají právo předkládat výboru pobočného spolku po dobu jednoho kalendářního měsíce od zveřejnění tohoto návrhu programu doplňující body programu. Případné návrhy na doplnění programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku je třeba, aby členové pobočného spolku učinili písemně a tyto zaslali pobočnému spolku na adresu jeho sídla uvedenou výše nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Současně v souladu se stanovami Moravského rybářského svazu z.s., svolává výbor pobočného spolku ve smyslu § 14 výroční členskou schůzi dne 20.3.2022 na 10:00 hodin v sále kulturního střediska – Záříčí 100https://mapy.cz/s/ragafekuce

zarici 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedostaví-li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů na členskou schůzi, koná se náhradní členská schůze ve stejném místě o 15 minut později. Při této náhradní členské schůzi je tato schopna se usnášet i při nesplnění podmínky přítomnosti většiny členů.