Opatření COVID-19 přijatá pobočným spolkem MRS PS Chropyně pro naši kancelář v budově TJ Chropyně.
Vstupujte jednotlivě a to vždy poté, co vás o možnosti vstoupit vyrozumí odcházející osoba z budovy TJ.
Vzhledem k vládním opatřením, v souvislosti se zabráněním šíření nemoci COVID-19, se řiďte pokyny pracovníků, kteří zajišťují výdej povolenek pro rok 2021.
Uvnitř může být pouze omezený počet osob.
Každý musí mít řádně chráněna ústa a dýchací cesty – rouškou, respirátorem, či jiným vhodným ochranným prostředkem.
U vstupu jsou k dispozici desinfekční prostředky.

Povolenky budou vydávány v kanceláři pobočného spolku Chropyně, Moravská 552

V rámci opatření nařízení vlády, se může výdej povolenek změnit.

Únor ve středu 24.2.2021 od 16:00 do 18:00 hod.
Únor v sobotu 20.2.2021 od 10:00 do 12:00 hod.
Březen ve středu 10 a 24.3.2021 od 16:00 do 18:00 hod.
Březen v sobotu   20.3.2021 od 10:00 do 12:00 hod.
Duben ve středu 14.4.2021 od 16:00 do 18:00 hod.
Duben v sobotu 10 a 24.4.2021

od 10:00 do 12:00 hod.