Informace a pravidla pro výdej povolenek v roce 2015

  1. Odevzdat v termínu (do 15. ledna) řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku.
  2. Platný rybářský lístek a členský průkaz.
  3. Potvrzení o splnění pracovní povinnosti (brigády). Tato pracovní povinnost se netýká žen, členů starších šedesáti let, invalidních důchodců, dětí do 15 let a členů, kteří byli od pracovní povinnosti osvobozeni. Finanční úhrada za nesplnění pracovní povinnosti je 100,-Kč/1 hod. 
  4. Na předtištěné složence je uveden Váš variabilní symbol (číslo člena). Tento variabilní symbol musí být totožný s číslem Vaší legitimace a povolenky. Pokud se čísla neshodují, upozorněte na chybu při výdeji povolenky. Výši platby si určete dle cen uvedených v tabulce pro platby roku 2015.Při nesplnění pracovní povinnosti nezapomeňte poukázat příslušnou částku na její úhradu, jinak Vám nebude povolenka vystavena.
    V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné                   

1000,- Kč (§6 odst. 3 bod g) Stanov MRS, o.s. Zápisné nehradí mládež do 15 let.
V případě, že žádáte výměnu legitimace, je nutné přinést 1 novou fotografii, také pokud nemáte místo na vlepení nové příspěvkové známky.

  1. Při výdeji povolenek nebudou v žádném případě přijímány úhrady v hotovosti! Úhrada musí být provedena složenkou MRS, o.s. MO Chropyně.
  2. K výdeji povolenky je třeba donést, ústřižek složenky (nebo doklad o zaplacení), platný rybářský lístek, členskou legitimaci, potvrzení o splnění, nebo o osvobození od pracovní povinnosti.

Povolenky budou vydávány v kanceláři

MO Chropyně, Moravská 552 (Hanácké náměstí, budova tělocvičny) a to v následujících termínech:

prosinec 2014 27. a 29.12.2014 od 13:00 do 17:00 hod.
leden 2015 ve středu 7. a 14.1.2015 od 16:00 do 18:00 hod.
v sobotu  3. a 17.1.2015 od 10:00 do 13:00 hod.
únor 2015 ve středu 4. a 25.2.2015 od 16:00 do 18:00 hod.
v sobotu  21.2.2015 od 10:00 do 13:00 hod.
březen 2015 ve středu 18.3.2015 od 16:00 do 18:00 hod.
v  sobotu  14.3.2015 od 10:00 do 13:00 hod.
duben 2015 ve středu  15.4.2015 od 16:00 do 18:00 hod.
v sobotu 4. a 25.4.2015 od 10:00 do 13:00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

věková kategorie členství povolenka MP brigáda /10 hod. manipulační poplatek
dospělí 400,- 950,- 1000,- 20,-
mládež 16 – 18 let 350,- 500,- 1000,- 20,-
mládež do 15 let 200,- 300,- - 20,-

 

 

 

 

 

Cena republikové MP povolenky na rok 2015 je 3150,- Kč. Tato povolenka platí na revírech Moravského rybářského svazu, o.s. a na všech revírech Českého rybářského svazu. Cena je pro všechny věkové kategorie stejná (3150,-Kč).

Pokud nebudete chtít v tomto roce vystavit povolenku, plaťte jen příspěvky.

dospělí 400,- Kč, mládež 16 – 18 let 350,- Kč, mládež do 15 let 200,- Kč

Do platby povolenek je nutné započítat manipulační poplatek 20,- Kč.

Příklad:

dospělí                       400 + 950 + 20   = 1370,- Kč

mládež 16-18 let      350 + 500 + 20   =   870,- Kč

mládež do 15 let      200 + 300 + 20   =  520,- Kč            

Držitelé ZTP a studující do věku 26 let mají povolenky jako mládež 16 - 18 let. Bez předložení platného průkazu ZTP  nebo dokladu o studiu vám povolenka nebude vydána.

Pokud vlastníte průkaz ZTP, platíte plné členství, tj. 400,- Kč.

Pokud si nebudete jisti výši poplatku, můžete se obrátit na výdejce povolenek tel.: 732 139 248, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo jednatele tel.: 605 155 443, email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě, že budete platit převodem z účtu, vyžádejte si doklad o provedení platby a předložte jej u výdeje povolenky.

Neprovádějte platby přes internet nebo mobilní telefony, nejsme schopni kontrolovat denně stav účtu. V případě že takovou platbu provedete a nebudete mít doklad o zaplacení, bude Vám povolenka vydána až po kontrole z výpisu účtu MO Chropyně.

Více informací naleznete na naší internetové stránce MRS, o.s. MO Chropyně.