Odevzdat v termínu (do 15. ledna) řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku.

  1. Platný rybářský lístek a členský průkaz.
  2. Potvrzení o splnění pracovní povinnosti (brigády). Tato pracovní povinnost se netýká žen, členů starších šedesáti let, invalidních důchodců, dětí do 15 let a členů, kteří byli od pracovní povinnosti osvobozeni. Finanční úhrada za nesplnění pracovní povinnosti je 100,-Kč/1 hod.
  3. Na předtištěné složence je uveden Váš variabilní symbol (číslo člena). Tento variabilní symbol musí být totožný s číslem Vaší legitimace a povolenky. Pokud se čísla neshodují, upozorněte na chybu při výdeji povolenky. Výši platby si určete dle cen uvedených v tabulce pro platby roku 2017. Při nesplnění pracovní povinnosti nezapomeňte poukázat příslušnou částku na její úhradu, jinak Vám nebude povolenka vystavena.
    V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné

1000,- Kč (§6 odst. 3 bod g) Stanovy MRS, z.s. Zápisné nehradí mládež do 15 let.
V případě, že žádáte výměnu legitimace, je nutné přinést 1 novou fotografii, také pokud nemáte místo na vlepení nové příspěvkové známky.

  1. Při výdeji povolenek nebudou v žádném případě přijímány úhrady v hotovosti! Úhrada musí být provedena složenkou MRS, z.s. pobočný spolek Chropyně.
  2. K výdeji povolenky je třeba donést, ústřižek složenky (nebo doklad o zaplacení), platný rybářský lístek, členskou legitimaci, potvrzení o splnění, nebo o osvobození od pracovní povinnosti.

Povolenky budou vydávány v kanceláři

MO Chropyně, Moravská 552 (Hanácké náměstí, budova tělocvičny) a to v následujících termínech:

prosinec 2016 27. a 29.12.2015 od 13:00 do 17:00 hod.
leden 2017 ve středu 4. a 11.1.2017 od 16:00 do 18:00 hod.
v sobotu  14.1.2017 od 10:00 do 12:00 hod.
únor 2016 ve středu  8. a22.2.2017 od 16:00 do 18:00 hod.
v sobotu  4.2.2017 od 10:00 do 12:00 hod.
březen 2016 ve středu 8 a 22.3.2017 od 16:00 do 18:00 hod.
v  sobotu  4.3.2017 od 10:00 do 12:00 hod.
duben 2016 ve středu  12. a 26.4.2017 od 16:00 do 18:00 hod.
v sobotu 1.4.2017 od 10:00 do 12:00 hod.

věková kategorie členství povolenka MP brigáda /10 hod. manipulační poplatek stanovy
dospělí 450,- 950,- 1000,- 20,- 10
mládež 16 – 18 let 450,- 500,- 1000,- 20,- 10
mládež do 15 let 200,- 300,- - 20,- 10

Cena republikové MP povolenky na rok 2017 je 3150,- Kč. Tato povolenka platí na revírech Moravského rybářského svazu, z.s. a na všech revírech Českého rybářského svazu. Cena je pro všechny věkové kategorie stejná (3150,-Kč).

Pokud nebudete chtít v tomto roce vystavit povolenku, plaťte jen příspěvky.

dospělí 450,- Kč, mládež 16 – 18 let 450,- Kč, mládež do 15 let 200,- Kč

Do platby povolenek je nutné započítat manipulační poplatek 20,- Kč.

Příklad:            dospělí                        450 + 950 + 20 + 10 = 1430,- Kč

mládež 16-18 let      450 + 500 + 20 + 10 = 980,- Kč

     mládež do 15 let      200 + 300 + 20 + 10= 530,- Kč

Držitelé ZTP a studující do věku 26 let mají povolenky jako mládež 16 - 18 let. Bez předložení platného průkazu ZTP  nebo dokladu o studiu vám povolenka nebude vydána.

Pokud vlastníte průkaz ZTP, platíte plné členství, tj. 450,- Kč.

Pokud si nebudete jisti výši poplatku, můžete se obrátit na výdejce povolenek tel.: 732 139 248, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo jednatele tel.: 605 155 443, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě, že budete platit převodem z účtu, vyžádejte si doklad o provedení platby a předložte jej u výdeje povolenky.

Neprovádějte platby přes internet nebo mobilní telefony, nejsme schopni kontrolovat denně stav účtu. V případě že takovou platbu provedete a nebudete mít doklad o zaplacení, bude Vám povolenka vydána až po kontrole z výpisu účtu PS Chropyně.

Více informací naleznete na naší internetové stránce MRS, z.s. p.s. Chropyně.

http://www.mochropyne.cz

http://www.facebook.com/mochropyne